SPK’nın Bülteni 11/11/2016

                     YENİ BAŞVURULAR

 

 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar

 

 

 

Ortaklık

 

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı

Paylar  

 

Diğer Sermaye Piyasası Araçları

 

Bedelli

Bedelsiz  

Halka Açılma

İç Kaynaklardan Kâr Payından
Finansbank A.Ş. Pay 150.000.000
Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Pay 9.000.000
Turkcell Finansman A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 1.500.000.000
Sardes Faktoring A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 20.000.000
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 250.000.000
Kapital Faktoring A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 250.000.000

1)   Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

 

 

 

 1. DUYURU VE İLKE KARARLARI

 

 

 1. Kurul’un i-SPK 22.4 (11/11/2016 tarihli ve 31/1081 s.k.) sayılı İlke Kararı:

 

Kurulumuzun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 15’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hükmün, “Geri alım için verilen fiyat emri, emir sisteminde bekleyen mevcut en yüksek alış fiyat teklifinden veya en son gerçekleşen işlem fiyatının yüksek olanından daha yüksek olamaz.” şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

 1. Kurul’un 11/11/2016 tarih ve 31/1082 sayılı Kararı:

 

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu aracılığıyla yatırım fonu katılma payı alım satım talimatlarının ilgili yabancı para birimi cinsinden gerçekleştirilmesine olanak sağlayan uygulama değişikliğinin 03.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

 

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.

 

 1. Kurulumuzun 11/11/2016 tarih ve 31/1111 sayılı Kararı ile aşağıda yer alan duyurunun kamuoyuna yapılmasına karar verilmiştir.

 

DUYURU:

 

 

Kurulumuzca son dönemlerde yapılan incelemelerde , sosyal medya hesapları üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı”,

“piyasa uzmanı” gibi unvanlarla tanıtan, hisse senedi veya diğer piyasalara yönelik öngörüler paylaşan mesajların olduğu

görülmektedir. Bu kişilerin kısa sürede yüksek getiri vaadiyle yatırımcılara tavsiye ve telkinlerde bulundukları anlaşılmaktadır. Söz

konusu şahıslara ve bu hesaplarda yer alan tavsiye ve telkinlere itibar edilmemesi, yatırım danışmanlığı ve/veya portföy yönetim

hizmeti alınmak isteniyorsa Kurulumuzdan yetki belgesi almış kuruluşların tercih edilmesi mağduriyet yaşanmaması   açısından

önem arz etmektedir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 39’uncu maddesine göre; yatırım hizmetlerinin ve faaliyetlerinin düzenli

uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilebilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur. Kuruldan izin alınmadan icra edilen sermaye piyasası faaliyetinin yaptırımı ise, SPKn’nun 109’uncu maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiş olup; anılan maddede “…Sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar…” hükmü yer almaktadır.

Diğer  taraftan,  anılan  sosyal  medya  hesapları  aracılığıyla  beraber  hareket  etmek  suretiyle  SPKn’nun  “Piyasa

dolandırıcılığı”  başlıklı  107’nci  maddesine  aykırı  olarak  işlem  gerçekleştirildiğinin  Kurulumuzca  tespit  edilmesi durumunda

sorumlular  hakkında  SPKn’nun  115’inci  maddesi  kapsamında  suç  duyurusunda  bulunulması,  SPKn’nun  101’inci maddesi

kapsamında tedbir getirilmesi ve/veya  SPKn’nun 104’üncü maddesi kapsamında ilgililer hakkında  idari para cezası    verilmesi

mümkündür.

Bu kapsamda, bahse konu anılan sosyal medya hesaplarına  ve burada yer alan şahısların tavsiye ve telkinlerine

yatırımcılar tarafından itibar edilmemesi hususu önemle duyurulur.

 

 

 

 1. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

 

 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

 

 

Ortaklık

 

Mevcut Sermaye

 

Yeni Sermaye

Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı  

Satış Türü

İç Kaynaklardan Kâr Payından
Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 100.000.000 200.000.000 100.000.000 Halka Arz
Akiş    Gayrimenkul    Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1)  

200.000.000

 

430.091.850

 

230.091.850

 

 

 

Birleşme

(1)  (Bakınız Diğer Başvuru Sonuçları Madde No:10)

 

 

 1. Borçlanma Araçları

 

İhraççı Türü Nominal İhraç Tavanı Satış Türü
Odaş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tahvil/Bono 100.000.000 Nitelikli Yatırımcı
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Tahvil/Bono 250.000.000 Nitelikli Yatırımcı
Eko Faktoring A.Ş. Tahvil/Bono 145.000.000 Nitelikli Yatırımcı
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Tahvil/Bono 10.000.000.000 Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil/Bono 150.000.000 Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

 

 1. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

 

 

 1. Fon Kuruluşu

 

24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Al Zamil Gayrimenkul Yatırım Fonu ve 24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Turyap Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve fonların katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde genel saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 1. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER

 

 

 1. İdari Para Cezaları

 

 1. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ş. (ANELT) pay piyasasında 26.03.2014-10.04.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

 

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC Tutarı
 

Ferhan KAYA

Noter marifetiyle düzenlenmiş bir vekâletname ile yetkilendirme olmaksızın başkasına ait hesapları kullanmak suretiyle işlem yapmak. VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi.  

67.221

 

 

Beşir KAYA

Noter marifetiyle düzenlenmiş bir vekâletname ile yetkilendirme olmaksızın hesabını başkasına kullandırmak suretiyle işlem yapılmasına imkân sağlamak.  

VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi.

 

 

67.221

 

 

İsa ASLAN

Noter marifetiyle düzenlenmiş bir vekâletname ile yetkilendirme olmaksızın hesabını başkasına kullandırmak suretiyle işlem yapılmasına imkân sağlamak.  

VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi.

 

 

22.407

 

İzzet Tulga ORTAÇ

26.03.2014-10.04.2014 döneminde ANELT pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5 inci maddesinin birinci (ç) ve (f) bentleri.  

22.407

 

 

 1. Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BISAS) pay piyasasında 30.12.2014-31.12.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

 

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC Tutarı
 

 

Hıfzı PEHLİVAN

BISAS pay piyasasında 30.12.2014-31.12.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentleri  

 

25.867,84

 

 1. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (Koza Metal) ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

 

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC

Tutarı

 

Hamdi Akın İPEK

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun Koza Metal’in 2013 yılına ilişkin faaliyet raporunda yer almaması ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5.2 no’lu maddesinin gereklerinin yerine getirilmemesi

 

 

 

Mülga Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ’in 5 ve 6 ncı maddeleri ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ’in 5 ve 8 inci maddeleri ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5.2 no’lu maddesi

 

539.000

Cafer Tekin İPEK 539.000
Koza-İpek Holding A.Ş 539.000
Melek İPEK 539.000
İsmet KASAPOĞLU 539.000
Yusuf KÖYCE 539.000
 

 

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (*)

SPKn’nun 103 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Mülga Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ’in 5 ve 6 ncı maddeleri ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ’in 5 ve 8 inci maddeleri ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5.2 no’lu maddesi  

 

 

539.000

(*) Şirket hakkındaki idari para cezasına konu eylemler nedeniyle varsa zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirketin eski yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilirler. Öte yandan, Şirket’in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirketin eski yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan eski yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.

 

 

 1. İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (İpek Enerji) ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

 

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC

Tutarı

Hamdi Akın İPEK  

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun İpek Enerji’nin 2013 yılına ilişkin faaliyet raporunda yer almaması

 

 

 

Mülga Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ’in 5 ve 6 ncı maddeleri ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ’in 5 ve 8 inci maddeleri ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı

269.500
Cafer Tekin İPEK 269.500
Koza-İpek Holding A.Ş 269.500
Melek İPEK 269.500
İsmet KASAPOĞLU 269.500
Yusuf KÖYCE 269.500
 

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (*)

SPKn’nun 103 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Mülga Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ’in 5 ve 6 ncı maddeleri ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ’in 5 ve 8 inci maddeleri ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı  

 

 

269.500

(*) Şirket hakkındaki idari para cezasına konu eylem nedeniyle varsa zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirketin eski yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilirler. Öte yandan, Şirket’in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan Şirketin eski yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan eski yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.

 

 1. Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

 

İPC Uygulanan Şirket/Şahıs İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC

Tutarı

 

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ (*)

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin yönetim kurulu kararı alınmaması ve kamuya açıklama yapılmaması. Mülga Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.5.2. nolu ilkesine aykırılık.  

 

26.049

(*) Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ hakkındaki idari para cezasına konu eylemler nedeniyle varsa zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilirler.

 

 

 1. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) hakkında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

 

İPC Uygulanan Şirket/Şahıs İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC

Tutarı

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  

Aracı Kurum’un fiyat sağlayıcıları bilgilerine internet sitesinde yer verilmemesi.

III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (m) bendi  

26.049

 

 1. Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

 

İPC Uygulanan Şirket/Şahıs İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC

Tutarı

 

Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yatırımcıların açık pozisyonlarına ilişkin kaldıraç oranlarının yatırımcıların yazılı onayı olmaksızın değiştirilmesi. III-37.1 Sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 27 nci maddesinin beşinci fıkrası ile Geçici Madde 3 hükmü  

 

26.049

 

 1. Suç Duyuruları

 

 1. a) Gen Yatırım Holding AŞ (Gen Yatırım veya Şirket) ve bağlı ortaklıkları ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir.

 

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
 

 

 

 

 

 

 

 

Müjdat USLU (*)

Gen Yatırım ve bağlı ortaklığı Genpower Jeneratör’ün emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat uygulayarak kârlarının veya malvarlıklarının ilişkili taraflar lehine, faiz hariç toplam 5.431.542 TL azaltılması.  

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21 inci ve 110/c maddeleri.

Gen Yatırım muhasebe kayıtlarının fiili durumu yansıtmaması, Gen Yatırım bünyesinde konsolide edilen şirketlere ilişkin alış ve satışların içerik ve tutar olarak gerçeği yansıtmaması, satışların gerçeğe aykırı olarak yüksek gösterilmesi, mali tablolarda yer alan kalemlerin tam ve doğru olmaması, stok sayımına ilişkin çalışma yapmaması suretiyle mali tabloların gerçeğe aykırı düzenlenmesi.  

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 112/2 maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 207’nci maddesi.

 

Gen Yatırım ve bağlı ortaklığı Genpower Jeneratör’ün 35.677.241 TL ve 7.000.000 TL alacağı için herhangi bir işlem yapılmamış olması.

 

5237      sayılı      Türk               Ceza Kanunu’nun 155’inci maddesi.

(*) Gen Yatırım Holding AŞ (Gen Yatırım veya Şirket) ve bağlı ortaklıkları nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; Kurulumuzca tespit edilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirket yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

 

 1. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları

 

Polisan Holding A.Ş. (POLHO) pay piyasasında 07.04.2016-18.10.2016 döneminde gözlenen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında; Necla ERDEM (MKK Sicil No: 28944266), Ahmet KİRAS (MKK Sicil No: 42508978), Semih KİRAS (MKK Sicil No: 32395333), Necmettin KOLAÇ (MKK Sicil No: 14020503), Ersin KOLAÇ (MKK Sicil No: 34223011) ve Günay GÜMÜŞ (MKK Sicil No: 14418689) adlı şahıslar hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 1. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ

 

 

Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklık yapısı, Kurulumuzun III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 34’üncü maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan şekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmıştır.

 

 

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı

Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı
Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%)
Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 6.249.375,00 99,9900 6.250.000,00 100,00
Merrill Lynch International Incorporated 156,25 0,0025
Merrill Lynch Group Holdings I, L.L.C. 156,25 0,0025
Merrill Lynch Group Holdings II, L.L.C. 156,25 0,0025
Merrill Lynch Group Holdings III, L.L.C. 156,25 0,0025
TOPLAM 6.250.000 100,00 6.250.000 100,00

 

 

 1. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

 

 

 1. Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkan Ortaklıklar

 

Aşağıdaki tabloda yer alan ve Kanun kapsamından çıkma amacıyla Kurulumuza başvurmuş olan ortaklıkların, ortaklıklar hakkında halka açık oldukları döneme ilişkin olarak yapılacak inceleme, açılmış/açılacak dava ve/veya takipler ile Kurulca daha önce karara bağlanmış tedbirlerin uygulanmasına halel getirmemek ve bu tedbirlerin uygulanması nedeniyle Kurulun ilgili ortaklıklar aleyhine yaptırım, dava ve takip hakları saklı kalmak kaydıyla, Kanun kapsamından çıkarılmasına karar verilmiştir.

 

Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılma Gerekçesi
 

 

Reel Yatırım Holding A.Ş.

II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca sermayesinin yüzde doksan beşinden daha fazlasının en fazla elli pay sahibine ait olması
 

Aktentaş Aksaray Tarım Endüstri Ticaret A.Ş. (*)

II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5 inci maddesi çerçevesinde genel kurul kararı alınması

(*) Halka açık ancak payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeyen Aktentaş Aksaray Tarım Endüstri Ticaret A.Ş.’nin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) kapsamından çıkma başvurusunun, SPKn’nun 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve Kurulumuzun II-16.1 sayılı Tebliği’nin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen nisaplar ile SPKn kapsamından çıkma ve genel kurul toplantısına katılmayanlar da dahil olmak üzere, SPKn kapsamından çıkma kararına olumlu oy kullananlar dışındaki pay sahiplerine 1 TL nominal değerli pay için 100,71 TL üzerinden ayrılma hakkı tanınmasına ilişkin genel kurul kararı alması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. Esas Sözleşme Değişiklikleri

 

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin (Şirket) esas sözleşmesinin “Amaç ve Konusu” başlıklı 3 üncü maddesinin değiştirilmesi Kurulumuzca uygun görülmüştür. Şirket esas sözleşmesinde yapılması planlanan değişikliklerin Şirket’in faaliyet konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değiştirilmesi anlamına gelebileceği dikkate alındığında, söz konusu madde tadilinin ve faaliyet konusunun değiştirilmesi hususlarının görüşüleceği genel kurul toplantısında II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (Tebliğ) hükümleri kapsamında şartları sağlayan ortaklara 1 TL nominal değerli pay için 0,63 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma hakkı kullandırılması ve Tebliğ uyarınca ayrılma hakkı kullanımını için gerekli işlemlerin yapılması hususlarında Şirket’in bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

 

 

 1. Aşağıda unvanına yer verilen fonun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır.

 

Kurucu Fonun Unvanı Bağlı Olduğu Şemsiye Fon
 

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

 

Yapı Kredi Portföy YKY Serbest Özel Fon

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

 

 

 1. Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin unvanının Asy Danışmanlık ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirilerek, girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkmaya ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. Gedik Portföy Yönetimi Ş.’nin kurucusu olduğu Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu’nun tasfiye edilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin “Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer/BURSA” adresinde şube açılması başvurusu olumlu karşılanmıştır.

 

 1. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin “Caddebostan Mahallesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Kastelli Blokları No:40/3 Çiftehavuzlar/Kadıköy İstanbul” adresinde şube açılması başvurusu olumlu karşılanmıştır.

 

 1. Global Yatırım Holding A.Ş.’nin (Şirket) Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Kurulumuzun II-23.2. sayılı “Birleşme ve Bölünme Tebliği” hükümleri çerçevesinde, Şirket’in bünyesinde bulunan bir kısım gayrimenkullerin yeni kurulacak olan Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işleminde hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir

 

 1. Arçelik Ş.’nin (Şirket) Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Kurulumuzun II-23.2. sayılı “Birleşme ve Bölünme Tebliği” hükümleri çerçevesinde, Şirket’in bünyesinde bulunan yurt içi bayi yönetimi, reklam ve sponsorluk faaliyetleri, envanter ve stok yönetimi, lojistik faaliyetleri, garanti hizmetleri yönetimi, montaj ve servis hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin yeni kurulacak olan Arçelik Pazarlama A.Ş.’ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ş. (Akiş GYO) tarafından Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (Saf GYO) aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle Akiş GYO bünyesinde birleşilmesi işlemi için hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesine ilişkin talebin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24/1 maddesi hükmü çerçevesinde Akiş GYO ortaklarına 2,8670 TL, Saf GYO ortaklarına ise 0,8060 TL fiyat üzerinden ayrılma hakkı tanınması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu “Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Fon”, “Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Fon” ve “Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Altıncı Fon”un tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. DİĞER ÖZEL DURUMLAR

 

İhraç   ettiği   sermaye   piyasası   araçları   bir   borsada   işlem   görmeyen   ortaklıkların   özel   durum   açıklamalarına

www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.