SPK’dan Ceza

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Venbey Yatırım Menkul Değerler’e idari para cezası verdi.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Aracı Kurum’un ilişkili kişilerden olan teminatsız alacaklarının sermaye yeterliliği tabanı hesaplamasında indirim kalemi olarak gösterilmemesi nedeniyleSeri:V, No:34 sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği”nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 325.617 TL, Aracı Kurum’un Takasbank nezdindeki kaldıraçlı alım satım işlemleri teminatlarının güncellenmesinde mevzuata aykırı işlemleri nedeniyle III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 27/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 26.049 TL idari para cezası verildi.