S&P’den Trump Değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, ABD’de başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanması sonrasında, gelecek uygulanabilecek korumacı politikaların gelişmekte olan piyasa ekonomilerine ve ülke kredi notlarına olası etkileri konusunda uyardı.
S&P’nin global kredi notları bölümü şefi Moritz Kraemer, Trump’ın uygulayabileceği politikalardan hangi ülkelerin en çok etkileneceğini tespit için bir ABD Korumacılığa Maruz Kalma Endeksi oluşturduklarını
söyledi.
Kraemer, “Trump’ın seçim zaferi gelişmekte olan piyasa ülkelerinin Çin’de yavaşlamanın hızlanması, sermaye akışının tersine dönmesi riski ve emtia fiyatlarında düşüşle karşı karşıya oldukları bir dönemde geldi. Seçim dönemi verilen vaadlerin her zaman gerçek politikalara dönüşmediklerinin bilincindeyiz. Ancak hazınlayacağımız endeks ile ülkelerin ABD politikasındaki değişime karşı kırılganlıklarını ölçtük”diye konuştu.
Gelişmekte olan ülkelerin ABD ekonomisinin serbestliğine bağımlılıklarını ölçmek için ABD’ye yapılan mal ihracatının ulusal GSYH içindeki payına ve ABD’de bulunan çalışan sayısına bakıldığını belirten Kraemer, “Analizlerin sonuçları gelişmekte olan ülkelerin çoğunun ABD’nin daha korumacı bir tutum takınması durumunda karşı karşıya kalacakları risklerin sınırlı olacağına işaret etti. En çok
etkilenecek 10 ülkeden 6’sı ise Karaipler ve Latin Amerika’da” dedi.