PPK Toplantı Sayısı Azaltılacak.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni yapılacak kanuni düzenleme ile gelişmiş ülkelerle benzer şekilde, ayda bir gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sayısının azaltılarak, yılda en az 8 defa yapılacağını bildirdi.
Şimşek, AA’ya yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantılarında, temel öngörülerin, para politikalarına dair değişikliklerin, enflasyon raporu gibi önemli tarihlerin kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek bu toplantıların yılda 12 defa yapıldığını hatırlattı.

Merkez Bankası Kanunu’nun ilgili maddesine göre, Merkez Bankası Meclis toplantılarının ayda en az bir kez gerçekleştiğini anlatan Şimşek, o maddeye atıfla PPK’nın da ayda bir kez toplandığını söyledi. Şimşek, banka meclisinin operasyonel, idari konularla ilgili bir yapı olduğunu belirterek, bu iki yapının toplantı tarihlerinin birbirine bağlanmış olmasının dünya örnekleriyle uyumlu olmadığını ifade etti.

DAHA NET BİR MESAJ…

Toplantı zamanının para politikasının istikrarı, devamlılığı, esnekliği ve etkinliği amacına hizmet edecek biçimde doğrudan ve açıkça Para Politikası Kurulu’na ilişkin kanun maddesi ile düzenlenmesinde fayda görüldüğünü vurgulayan Şimşek, bu kapsamda düzenlemeye gidilerek toplantı sayısının en az 8 defa yapılacak şekilde yeniden belirlendiğini kaydetti.
Şimşek, bu şekilde toplantı sayılarının gelişmiş ülkelerle uyumlu olacağının altını çizerek, 14 gelişmiş ülkenin 9’unda kurulun yılda 8 kez toplandığını, birçok gelişmekte olan ülkenin merkez bankasının da bunu aynen uyguladığını, bu yıl İsrail ve Güney Kore’nin de bu sayıları 8’e indirdiğini söyledi.

Şimşek, toplantı sayılarının azaltılmasının, kısa vadeli oynaklıklardan arınmış temel eğilimleri yansıtan analizlere dayalı, etkin bir para politikası tepkisi oluşturulması için Merkez Bankası’na daha fazla zaman tanıyacağını vurguladı. Böylece bankanın daha uzun vadeli veriler ve bilgilerle analiz yapacağına dikkati çeken Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Merkez Bankası, para politikasını büyük ölçüde sadeleştirdi. Artık tek politika faizi olacak ve bu da çok sık değişmez. Bu anlamda 4 haftalık sürecin de kısa olduğu düşünülüyor çünkü Merkez Bankası genel trendi görebilmek istiyor.

Artık tek bir politika faizi kullanılacağı için bunu aslında sadeleşmenin bir sonraki adımı olarak düşünebiliriz. Yani Merkez Bankası daha sade ve basit bir politika çerçevesine geçti, onunla uyumlu olarak PPK toplantı sayısını azaltıyor ki daha fazla bilgi setiyle hareket etsin. Merkez Bankası esas görevine daha güçlü odaklanacak ve daha çok veriye bakma imkânına kavuşacak. Daha fazla veriyle daha net ve basit mesaj verecek.”