KapitalFX, Sanayi Aktivitesinin İstihdama Yansıması…

 

Sanayi aktivitesinin istihdama yansıması…

 

Türkiye’de Temmuz ayında işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan artış ile %10,7 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz ayında işsizlik oranı piyasa beklentisi olan %10,7 ile paralel, bizim beklentimiz olan %10,4’ün ise üzerinde gerçekleşmiş oldu.

 

Kıyaslanabilir dönemler olan Temmuz 2015 – Temmuz 2016’ya baktığımız zaman, ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında 0,3 puanlık artış olduğu görülmektedir. 2015’in benzer döneminde 30 milyon 311 bin kişi olan işgücü, Temmuz ayında 30 milyon 961 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılma oranı da %52,4’den %52,7’ye yükselmiştir. Bu oran 15-64 yaş grubunda ise %57,3’ten %57,8’e yükseldi. Buna karşılık mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı bir önceki aya göre aynı kalarak %46,1 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise 25 bin kişilik bir artış söz konusudur. Hizmet sektörünün toplam istihdam içindeki payı artarken, tarım ve sanayi sektörünün payının azalmakta olduğu görülmektedir. İnşaat sektörünün payı ise aynı kalmıştır.

 

Temmuz ayında istihdam piyasasının bozulmasındaki ana kaynaklar; yavaşlayan ekonomik faaliyetler ve o ay içerisinde yaşanan olağandışı durumdur. Sanayi üretim aktivitesi de söz konusu faktörlerden olumsuz etkilenerek, arındırılmış verilerle yıllık bazda %4,9, aylık bazda %7,2 azalmıştı. Bunun yansıması olarak sanayi istihdamında da azalma görülmüştür. Diğer sektörlerde ise fazla bir bozulma yok. Tarım sektöründeki artışın işsizlik oranının yükselmesinde bir miktar sınırlayıcı bir etki yaptığı görülüyor. Turizm ve hizmetler istihdamı da beklenenden olumlu, ancak beklentilerin çok düşük tutulmuş olduğunu da belirtmek gerekir.

 

Biz işsizlik oranlarının yüksek seyretmeye devam etmesini bekliyoruz. Bu kapsamda 3. çeyreğe ait Ağustos ve Eylül rakamları da, son çeyreğin rakamları da çift hanelerde gerçekleşecektir. İşsizlik oranı yılın kalan aylarında %11 üzerine çıkabilir. Biz yılsonunda 2016 ortalama işsizlik oranının %10,7 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.