İşsizlik Zirveden Döndü

İşsizlik oranı, ocak ayındaki yüzde 13’lükzirvenin ardından Şubat’ta yüzde 12,6’ya geriledi.Son 12 ayda işsiz sayısı 676 bin kişi artarak 3 milyon 900 bine çıkarken,tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artışla yüzde 14,8, genç nüfusta işszilik oranı da 4,7 puanlık artışla yüzde 23,3’e yükseldi.Sanayinin istihdamdaki payı geriledi.

İşgücüne katılma oranı ise;geçen yılın aynı ayına göre 1 puanlık artışla yüzde 51,8 oldu.İş aramayan ve iş olsa çalışırım diyenlerin sayısında 0,4 puanlık bir alışla yüzde 9,1’ten yüzde 8,7’ye düştü.Bu gruptakilerin eklenmesi ile geniş tanımlı işsizlik 21,3 olarak hesaplandı.

Kayıt Dışı İstihdam Arttı,Genç İşsizlik Tırmandı…

Sosyal güvenlik kurumlarını bağlı olmadan çalışanların oranı önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak 32,8’e çıktı.

İşsizliklerin Yarısı Hizmet Sektöründen Kaynaklanıyor…

Şubat ayı itibariyle işsizlerin yarısından fazlasını hizmetlerden gelenler oluşturdu.Bu gruptakiler toplam içinde yüzde 50,6 pay alırken, sanayi sektöründen gelenlerin oranı yüzde 17,7,inşattan gelenlerin oranı 14,8 oldu.