Teknik Analiz Nedir?

Teknik analizde kullanılan kullanılan yöntemler aşağıda sıralanmıştır.

Grafikler

Teknik analiz, dünya genelinde geniş kullanım alanı bulan grafikler (charts) ile uygulanır. Uluslararası pazarlarda da rağbet gören bir yöntem olmasının temel nedeni kullanımının ve anlaşılmasının kolay olmasından kaynaklanır . Grafikleri (charts), sayısal verilerin çizgiler kullanılarak kolay algılanmasını sağlayan şekiller olarak tanımlayabiliriz . Bu yöntem teknik analizcilerin tahminine konu olacak sayısal veriler için saptadıkları bir dönem esas alınarak ve bu dönem tamamlandıkça oluşan verileri grafiğin dikey “Y Ekseni” de, zaman grafiğini de “X Ekseni” de göstererek uyguladıkları bir yöntemdir .

Teknik analizde kullanılan grafikler çok çeşitli olmakla birlikte en sık kullanılan grafik çeşitleri aşağıda incelenmektedir.

Çizgi Grafikleri (Line Charts)

 

Bu grafik türünde piyasayı tek başına temsil edebilen veriler kullanılır. Grafik, her verinin bir öncekine (bugünkü fiyatın dünküne, dünkünün ise bir öncekine) bir doğru ile bağlanması sonucu elde edilir. Böylece sürekli bir şekil ortaya çıkar . Çizgi grafik günlük kapanış fiyatları birleştirilerek çizilir. Dolayısıyla sadece kapanış fiyatını görebiliriz. Dikey eksende fiyatlar, yatay eksende de günler (zaman) yer alır.

Çubuk Grafikleri (Bar Charts, High-Low Charts)

 

Bu grafiklerde, Çizgi grafiklerine (line charts) göre elimizde daha fazla veri olmuş olur. Üç veriyi görebiliriz. Bunlar; açılış fiyatı, kapanış fiyatı ile en yüksek ve en düşük fiyatları (high-low price)’dır .

  1. Nokta ve Şekil Grafikleri (Points and Figure Charts)

Çizimi en karmaşık olan bu grafik türü, ilk olarak 1880’li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise yaygın kullanılmamaktadır. Nokta ve şekil grafiğini diğerlerinden ayıran en önemli özellik, değerlerin sürekli değil de, grafiği çizenin baştan belirlediği şartlar sağlandığında (“önemli değişkenlerde”) grafiğe işlenmesidir . Nokta ve şekil grafiğinde yatay eksende yer alan zaman doğrusal bir şekilde ifade edilmemiştir. Fiyatların yükselmesi durumunda (x), düşmesi durumunda ise (o) işareti konur .

  1. Mum Grafikleri (Candlesticks)Japonlar tarafından değişik piyasalarda kullanılmak üzere geliştirilen bu grafik yöntemi son yıllarda teknik analizde de kullanılmaya başlanmıştır .  Mum grafik, çubuk grafikteki gibi hareket eder, ancak burada günün en düşük fiyatı ile en yüksek fiyatı arasındaki mesafe mumu andıran bir dikdörtgen şeklinde çizilir. Her mum şekli teknik analize konu olan ay, hafta, gün, saat, dakika gibi zaman dilimlerinin açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyat verilerini kapsar. Açılış fiyatı, işlem gören ilk fiyattır ancak açılış fiyatına erişilemediği durumlarda bu fiyat bir önceki mumun kapanış fiyatı kullanılmaktadır. Mumun boyu açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasındaki farklılığa göre artar veya azalır.Açılış fiyatı kapanış fiyatının üstündeyse düşüş vardır ve mumun içi dolu olur. Şayet açılış fiyatı kapanış fiyatının altındaysa çıkış vardır ve mumun içi boş olur. Bu grafiklerde, her bir mum “day” olarak ifade edilir. Çubuk grafikle arasındaki fark, genel olarak düşüşün mü, çıkışın mı olduğunu görmemizi sağlar. Çizgi grafik bize daha sade gelebilir, fiyatın ne yöne gittiği daha rahat görülebilir ancak tam bilgi vermez, eksik kalır. Mum grafik, tüm bilgileri daha rahat görmemiz sağlar .

    Destek ve Direnç Kavramları

    Destek noktası veya destek seviyesi, fiyatların düşerken sıkıştığı veya düşüşün durduğu gelen taleple birlikte yükselişin başladığı seviyeyi ifade eder. Direnç noktası ya da direnç seviyesi ise fiyat yükselişlerinin önünü kesen önemli bir arzın oluştuğu, yükselişin yavaşladığı veya durduğu seviyeyi ifade eder. Bu arada destek ve direnç seviyelerinde işlem hacminin nispeten yüksek oluştuğu söylenebilir. Yükselen piyasada hem destekler hem de dirençler yükselen bir seyir gösterir. Fiyatların destek ya da dirençlerini kırması durumunda bu seviyelerin rolü değişir . Kırılan destekler direnç, kırılan direçler ise destek görevi görür .

    Ayrıca trend çizgileri de bir destek veya direnç işlevi görür. Bu trend çizgilerinin işlevi, destek veya direnç çizgilerinin sağlamlığı dolayısıyla bu çizginin kırılması durumunda rol değiştirebilme yeteneği (direnç çizgisinin destek çizgisine dönüşebilmesi, destek çizgisinin direnç çizgisine dönüşebilmesi) başlıca iki faktöre bağlıdır. Bunlardan ilki işlem hacmi seviyesidir. Bir destek ya da direnç seviyesinde işlem hacmi ne kadar fazla ise o seviyenin destek ya da direnç seviyesi olarak fonksiyon görme potansiyeli o kadar fazladır. İkincisi fiyatların bu fiyat seviyelerinde işlem gördüğü zaman aralığıdır. Fiyatlar bu seviyelerde ne kadar uzun süre işlem görmüşse destek ve direnç seviyeleri o ölçüde geçerli olacaktır. İşlem görme süresi arttıkça destek ve dirençlerin sağlamlığı da artacaktır .