Dünya Ekonomi Forumun’dan Son Türkiye Raporu

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2016-2017 Küresel Rekabetçilik Raporu’nu açıkladı. Türkiye 138 ülke arasında dört basamak gerileyerek 55. sırayı aldı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilendirmelere yer verildi:”Temel Bulgular:
1. Uluslararası ticarette açıklığın azalması büyüme ve refahı tehdit ediyor.
2. Parasal genişleme, rekabet gücü yüksek olan ülkelerde rekabet gücünün düşük olduğu ülkelere göre büyümeye daha olumlu etkide bulundu.
3. Gelişmekte olan ekonomilerin öncelikleri değişiyor güncellenmiş iş uygulamaları ve inovasyona yatırım, en az altyapı, beceriler ve etkin pazarlar kadar önemli hale geliyor.
4. İsviçre, Singapur ve A.B.D. dünyanın en rekabetçi ülkeleri olarak yerini korudu, Hindistan da 16 basamak tırmanarak yükselen ekonomiler arasında en üst sırada yer aldı.

İsviçre’de yerleşik olan Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum), TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu REF ile çalışmalarını ortak yürüttüğü, 2016 -2017 Küresel Rekabetçilik Raporu’nun sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Rekabet gücü sıralamasında yer alan 138 ülke arasında ilk üç sırayı bu sene de İsviçre, Singapur ve ABD aldı. Türkiye ise dört basamak gerileyerek 55. sırada yer aldı. Rekabet gücünde ilk 10 sırayı paylaşan ülkeler şunlardır: Avrupa ülkeleri ekonomileri sıralamada ilk 10’a hakim olmaya devam ederken, İspanya bir puan yükseliş göstererek 32. sıraya yükselmiş, İtalya bir puan düşerek 44. olmuş, Yunanistan ise 5 basamak geri giderek 86. sırada yer almıştır. Euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa bir basamak tırmanarak 21. olmuştur.Çin (28.) bu yıl da yerini sabit tutarak BRICS ülkesi ekonomilerinin en yükseği olarak sıralamada yerini almıştır. Hindistan ise 16 basamak yükselerek 39. sıraya yerleşmiştir. Hem Rusya hem de Güney Afrika iki sıra yükselerek sırasıyla 43. ve 47. olmuş, sadece Brezilya altı sıra düşerek 81. sırada yer almıştır.

Türkiye Değerlendirmesi:

Raporda Türkiye ile ilgili değerlendirmeye gelince Türkiye’nin 2015 itibariyle satın alma gücü paritesine göre 733.6 milyar ABD dolarlık bir GSYİH büyüklüğüne, kişi başına düşen 9437.4 ABD dolarlık bir gelire, Türkiye’nin GSYİH’sinin dünya toplamında %1.40’lık bir paya sahip olduğu hatırlatılmaktadır. 2016-2017 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre Türkiye 138 ülke arasında 55. sıradadır. (İlgili veriler Temmuz 2016 tarihindeki darbe teşebbüsünden önce toplanmıştır). Türkiye bir önceki yıl 140 ülke arasında 51., ondan önceki yılda ise 144 ülke arasında ise 45. sırada konumlanmıştır. Son iki yılda olduğu gibi Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin içinde bulunan bileşenler arasında en iyi performans 17. sırada yerini koruyan Pazar Büyüklüğü kaleminde gösterilmektedir. Son iki yılda en ağır düşüş Mali Piyasaların Gelişmişliği, İnovasyon, Kurumsal Yapılanma, Sağlık ve İlköğretim ve Mal Piyasalarının Etkinliği endekslerinde gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıllara göre en belirgin yükseliş ise Makro ekonomik Ortam endeksinde gerçekleşmiş olup Altyapı, Yüksek öğretim ve İşbaşında Eğitim
endekslerinde de 5 basamak artış meydana gelmiştir. Raporda, komşu ülkelerin istikrarsız jeopolitik durumu ve göç
baskıları (Suriyeli mültecilerin yüzde 56’sının Türkiye’de kayıtlı olduğu hatırlatılmaktadır) göz önüne alındığında ülke ekonomisinin esnek olduğu vurgulanmıştır. Daha dinamik bir iş ortamı yaratmak için, mal piyasalarında etkinliğin artması gerektiği ve ülkenin küresel değer zincirlerinde yükselmesine yardımcı olması için, yenilik eko sistemini geliştirecek yatırımlara ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Kamu kurumlarının daha etkin ve saydam olması için reformlara gereksinim olduğu da vurgulanmıştır.