Cari Açık 1,78 Milyar Dolar Oldu

Bir önceki yılın Ağustos ayında 256 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler hesabı, bu yılın Ağustos ayında 1 milyar 776 milyon ABD doları açık verdi.
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, bunun sonucunda, 12aylık cari işlemler açığı 31 milyar 19 milyon ABD doları oldu. Yılınilk 8 ayında ise açık 23 milyar 547 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.Merkez Bankası’ndan açıklamada şu bilgiler verildi:”Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 169 milyon ABD doları azalarak 3.529 milyon ABD dolarına düşmüştür. Ancak, hizmetler dengesi fazlasının 1.818 milyon ABD doları azalarak 2.547 milyon ABD dolarına gerilemesi ve birincil gelir dengesi açığının 341 milyon ABD doları artarak 848 milyon ABD dolarına yükselmesi, cari işlemler hesabının açık vermesinde etkili olmuştur.
Parasal olmayan altın kaleminde, bir önceki yılın Ağustos ayında 260 milyon ABD doları net ithalat gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 82 milyon ABD doları net ihracat kaydedilmiştir.Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1.408 milyon ABD doları tutarında azalarak 2.234 milyon ABD dolarına düşmüştür.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 321 milyon ABD doları artarak 791 milyon ABD doları olmuştur.Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 839 milyon ABD doları azalarak 859 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.
Portföy yatırımları 495 milyon ABD doları tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında, sırasıyla 31 milyon ABD doları ve 1 milyar ABD doları net alım yaptığı görülmektedir. Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar 330 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.Diğer yatırımlar kaleminde 2.124 milyon ABD doları tutarında net giriş gerçekleşmiştir.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.736 milyon ABD doları net azalış, yurt dışı bankaların yurt içi bankalardaki mevduatları ise 421 milyon ABD doları tutarında net artış kaydetmiştir.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1.222 milyon ABD doları net geri ödemede bulunurken, diğer sektörler 568 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.Resmi rezervler 3.689 milyon ABD doları artmıştır.”